Statut

Statut

 

STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Towarzystwo Przyjaciół  Ostrołęki zwane dalej .. Towarzystwem” jest samodzielną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną..

2

Towarzystwo skupia wszystkie osoby pragnące zrzeszać się w Towarzystwie w celu popierania