Minął 2019 rok…

Prezes Jadwiga Nowicka w nowej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki

Miniony rok był ważny, choć niełatwy dla Towarzystwa. Szczególnie ważnym wydarzeniem była zmiana siedziby. Przed bezdomnością uchroniła nas Pani Zofia Leszczyńska. Przytuliła nas w swym pięknym, dużym salonie, nie licząc na

Dzień Patrona w SP5

Dzień Patrona w SP5

 W 13. rocznicę nadania imienia szkole dnia 25.05.2018 r. odbył się apel poświęcony Patronce Szkoły Podstawowej nr 5 pani Zofii Niedziałkowskiej. Uczniowie przypomnieli życiorys Autorki monografii Ostrołęki przeplatany wierszami i piosenkami – także kurpiowskimi. Części artystycznej towarzyszyła prezentacja multimedialna zawierająca

Po Walnym Zjeździe TPO

W dniu 22 kwietnia 2018 roku o godz.10.00 odbył się doroczny Walny Zjazd Sprawozdawczy członków TPO. Zjazd otworzył krótki program artystyczny dedykowany kronikarzowi Miasta Panu Czesławowi Parzychowi w roku jego 80.tych urodzin.
Obrady prowadził wiceprezes TPO Wiesław Szczubełek. Prezes Jadwiga