Statut

Statut

 

STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Towarzystwo Przyjaciół  Ostrołęki zwane dalej .. Towarzystwem” jest samodzielną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną..

2

Towarzystwo skupia wszystkie osoby pragnące zrzeszać się w Towarzystwie w celu popierania 

Plenery

Plenery malarsko – literackie
W roku jubileuszu 30-lecia TPO odbyło i się już pięć plenerów malarsko – literackich. Plenery odbywały się w różnych miejscach Kurpiowszczyzny: w 2008 roku w Lipnikach, w 2009 roku w Wydmusach, w 2010 roku w Ostrołęce,