Minął 2019 rok…

Prezes Jadwiga Nowicka w nowej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki

Miniony rok był ważny, choć niełatwy dla Towarzystwa. Szczególnie ważnym wydarzeniem była zmiana siedziby. Przed bezdomnością uchroniła nas Pani Zofia Leszczyńska. Przytuliła nas w swym pięknym, dużym salonie, nie licząc na dochód własny z naszej strony. To jest dla nas ogromne szczęście.  I chyba nie często znaleźć można ludzi tak życzliwych. To są właśnie prawdziwi przyjaciele.Już w lutym spore grono osób niosło nam pomoc w różnych formach. Zakupili nam szafy na książki, przekazali inne potrzebne meble, jak kanapy, krzesła, stoliki, firanki, tak że mogliśmy uruchomić biuro. I rozpocząć działalność.

  • Jeszcze w trakcie przeprowadzki rozpoczęliśmy prace nad wydaniem kolejnego zeszytu „Ostrołęka pełna wspomnień” . Jego wydanie sfinansowaliśmy z własnych środków, głównie ze składek członków. Dnia 3 czerwca odbyło się spotkanie promocyjne wydawnictwa połączone z oficjalnym otwarciem siedziby. Na spotkanie przybył tłum serdecznych gości i przyjaciół.
  • 30 czerwca odbył się XI Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków TPO. Członkowie zapoznali się z sytuacją Towarzystwa. Z braku quorum nie zostały uchwalone zmiany w Statucie TPO. Zapowiedziano więc kolejne Walne Zebranie, które będzie zwołane tylko w celu dokonania zmian w Statucie. Tak się też stało. 25 listopada uchwalono ważne zmiany w statucie TPO. Były one niezbędne, aby umożliwić Towarzystwu większą sprawność i elastyczność, szczególnie, że Statut nie był zmieniany przez 37 lat działalności Towarzystwa.
  • Braliśmy udział w wielu wydarzeniach, upamiętnieniach rocznic, wydarzeniach kulturalnych, jubileuszach.
  • W listopadzie wydaliśmy „Zarys dziejów historii Ostrołęki” Zofii Niedziałkowskiej. To skrócona wersja monografii Ostrołęki, której nakład wyczerpał się już wiele lat temu.Wydawnictwo będzie służyło  mieszkańcom i młodzieży w szkolnych bibliotekach.Wydanie zarysu sfinansowało Miasto Ostrołęka.
  • 12 grudnia kończyliśmy rok wspólną Wigilią, na której obecnych było wielu członków TPO i zaproszonych gości m.in. przewodniczący Rady Miasta i dyrektor Wydziału Oświaty UM.