Po Walnym Zjeździe TPO

W dniu 22 kwietnia 2018 roku o godz.10.00 odbył się doroczny Walny Zjazd Sprawozdawczy członków TPO. Zjazd otworzył krótki program artystyczny dedykowany kronikarzowi Miasta Panu Czesławowi Parzychowi w roku jego 80.tych urodzin.
Obrady prowadził wiceprezes TPO Wiesław Szczubełek. Prezes Jadwiga Nowicka przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017 oraz zamierzenia na rok 2018.

Wśród gości obecnych na Zjeździe był także prezydent Janusz Kotowski, który na ręce prezes Nowickiej przekazał podziękowania za działalność TPO i wręczył jej okolicznościowy medal z okazji 100.lecia odzyskania Niepodległości.

Do TPO przyjęto kilku nowych członków, którym wręczono legitymacje członkowskie, a pani Zofia Leszczyńska, której Zakład Cukierniczy świętuje w tym roku 100.lecie swojej działalności otrzymała specjalny list gratulacyjny. W kontekście obchodów jubileuszu odzyskania niepodległości wiceprezes TPO Maria Rochowicz zaprezentowała zdjęcia starej Ostrołęki sprzed 100 lat, które wzbudziły żywą reakcję obradujących.

Po odbytej dyskusji i podjęciu uchwały, około godz. 12.00 zamknięto obrady.