Dzień Patrona w SP5

Dzień Patrona w SP5

 W 13. rocznicę nadania imienia szkole dnia 25.05.2018 r. odbył się apel poświęcony Patronce Szkoły Podstawowej nr 5 pani Zofii Niedziałkowskiej. Uczniowie przypomnieli życiorys Autorki monografii Ostrołęki przeplatany wierszami i piosenkami – także kurpiowskimi. Części artystycznej towarzyszyła prezentacja multimedialna zawierająca osiągnięcia Patronki szkoły, najważniejsze wydarzenia z życia, twórczości naukowej, zdjęcia z nadania imienia, Dni Patronki, wieczornic i innych uroczystości poświęconych tej wybitnej dla Ostrołęki postaci. Szczególnym gościem apelu była Pani Jadwiga Nowicka Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, współpracownik i przyjaciółka Pani Zofii Niedziałkowskiej. W  serdecznych słowach opowiadała uczestniczącym w apelu uczniom oddziałów 0 –III jak niezwykłą postacią była Pani Zofia. Podkreślała, że gdyby nie Jej pracowitość, dzielność i miłość do rodzinnego miasta nie znalibyśmy historii Ostrołęki.