Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczy TPO

Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczy TPO

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki zaprasza na doroczny Walny Zjazd Sprawozdawczy członków TPO, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 5 (stołówka ) przy ul. Hallera 12.
 Porządek obrad:
1.Otwarcie Zjazdu.
2. Sprawozdanie z działalności za rok 2017:
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego.
 3.Zamierzenia na rok 2018.
4.Dyskusja.
5.Podjęcie Uchwały.
6.Sprawy różne
  Prezes
 Jadwiga Nowicka