Plenery

Plenery malarsko – literackie
W roku jubileuszu 30-lecia TPO odbyło i się już pięć plenerów malarsko – literackich. Plenery odbywały się w różnych miejscach Kurpiowszczyzny: w 2008 roku w Lipnikach, w 2009 roku w Wydmusach, w 2010 roku w Ostrołęce, w 2011 roku w Czarni a w 2012 roku w Wachu. Owocem każdego pleneru jest co roku kilkadziesiąt obrazów olejnych, akwarel i rysunków a także kilkanaście wierszy napisanych w trakcie pleneru lub bezpośrednio pod jego wpływem. Wybrane dzieła prezentowane są w katalogu poplenerowym i na grudniowej wystawie w Galerii Ostrołęka podsumowującej letnie działa artystyczne.

Pomysł reaktywacji Pleneru Kurpiowskiego pojawiał się często w rozmowach z malarzem-artystą Stanisławem Skolimowskim – organizatorem pierwszego pleneru, który odbył się przed wieloma laty w podostro łęckim Lelisie. Gdy ukończono w 2004 r. prace nad przygotowaniem albumu poświęconego malarstwu Stanisława Skolimowskiego, Maria i Sławomir Rochowiczowie – inicjatorzy tego przedsięwzięcia – przekonali do tej idei Zarząd TPO. Do grona realizatorów dołączył Zenon Kowalczyk, przyjmując w konsekwencji rolę kuratora plenerów. Wraz z rozpoczęciem swojej pracy na stanowisku kierownika Galerii Ostrołęka, włączył do współpracy Ostrołęckie Centrum Kultury. Do realizacji takiego projektu poza pomysłem i chęcią organizacyjną potrzebna są środki finansowe. Dziś trudno wyobrazić sobie by doszło do przeprowadzenia plenerów bez zrozumienia idei i wsparcia pomysłu przez prezydenta miasta Ostrołęki, pana Janusza Kotowskiego. Formuła pleneru malarskiego została rozszerzona o warsztaty literackie organizacji których podjął się Karol Samsel , a z czasem wsparła go w tym Miejska Biblioteka Publiczna. W ten sposób środowisko ostrołęckich plastyków i literatów otrzymało niezwykle atrakcyjną i całkiem nową możliwość współpracy artystycznej wzbogaconą o doświadczenia osób z innych środowisk twórczych, zapraszanych do udziału w plenerach.